Vándorkiállítások

A Rendőrmúzeum vándorkiállításainak bemutatásával a felnőttek mellett a gyermek- és iskoláskorú lakosság, a különböző alap- és középfokú oktatási intézmények „megszólítását” is feladatának tekinti. A vándorkiállítások a bűnmegelőzés, baleset-megelőzés, vagyonvédelem, ifjúságvédelem, drogprevenció stb. témakörökhöz és azok aktualitásához kapcsolódóan kerülnek megrendezésre. A mobiltárlatok nagy sikerrel járják jelenleg is az országot (városokban, iskolákban, művelődési házakban, rendőrségi objektumokban stb. kerülnek bemutatásra).

„Ízelítő a Rendőrmúzeum anyagából” című vándorkiállítás

A vándorkiállítás 2011. évben készült el azzal a céllal, hogy azon személyek részére is bepillantást nyújtsunk a Rendőrmúzeum gyűjteményébe, akiknek nincsen lehetőségük eljönni és megnézni a Rendőrmúzeumot. A 14 tablóból (roll-up-ból) álló kiállítás egy kis ízelítőt ad a Rendőrmúzeum gyűjteményéből. A kiállításban olyan tárgyak fotói és leírásai szerepelnek, melyek a Rendőrmúzeum gyűjteményében megtalálhatóak pl. Zrínyi sisak, konstábler bot, különböző régi rendőrségi járművek, különböző korszakok rendőregyenruhái, Kántor (híres nyomkövető-kutya), hírhedt bűnügyek leírásai pl. Kiss Béla (az első ismert magyar sorozatgyilkos -„cinkotai bádogosmester”), Whisky-s ügy bemutatása stb. A mobil tárlat könnyűszerkezetű installációval rendelkezik, így összeállítása és szállítása egyszerű.

„Vigyázz Magadra” bűnmegelőzési vándorkiállítás

A kiállítás anyaga 19 tablóból áll és a rendőrség ifjúságvédelmi tevékenységére, az adott korcsoportot fenyegető kockázatokra fókuszál, részben a sértetti, részben az elkövetői oldal felől elemezve azokat. A tárlat elsősorban a 10-14 éves korosztálynak szól. Anyagának összeállításánál alapvető szempont volt, hogy a szöveg közérthető legyen és a korosztályt tegező formában, idegen szavak használata nélkül szólítsa meg. A 19 tabló tartalma felöleli szinte az összes bűnmegelőzési területet. A különböző témák (mely a bűnmegelőzésről, az áldozattá válás veszélyeiről, a védekezés módjairól, a bűnelkövetőkről szól) egy-egy tablón külön-külön szerepelnek pl. rablás, lopás, testi sértések megelőzése, erőszakos nemi bűncselekmények, legális és illegális drogok veszélyei, vandalizmus, iskolai erőszak, családon belüli erőszak, disco-balesetek. A mobil tárlat könnyűszerkezetű installációval rendelkezik, így összeállítása és szállítása egyszerű.

A vándorkiállítások a Rendőrmúzeumtól (tel.: 477-21-83) ingyenesen igényelhetőek. Mindkét kiállítás könnyűszerkezetű installációval rendelkezik, összeállításuk egyszerű, szállításuk egy-egy személygépkocsival megoldható. A kiállítás szállításáról, őrzéséről az igénylő félnek kell gondoskodnia.